Jangan Baca Kalau Tak Paham


Katakan YA kalau awak setuju

Katakan TIDAK kalau awak tak setuju

No comments:

Hak Milik Mohd Adha Sejak 2011